GÜREN METAL TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASINA İLİŞKİN POLİTİKAMIZ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesinin 4 numaralı fıkrasında, "Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede GÜREN METAL TURİZM TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak müşterilerimiz, çalışanlarımız ve ticari ilişkimizin olduğu tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması ve bu kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir politika üretmekteyiz.

 

Kanuni yükümlülüklerimizin bilinci ile kişi özgürlüğü ve özel hayatın gizliliğine duyduğumuz saygıyla;

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik;

 • Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verileceği,
 • Gizlilik sözleşmelerinin yapılacağı,
 • Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlanacağı,
 • Periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirileceği,
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılacağı ve bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen her türlü envanterin iade alınacağını,

Taahhüt etmekteyiz.

Kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar için

 • Verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi,
 • Kriptografik anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması,
 • Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanması,
 • Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,
 • Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,
 • Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması

Amacıyla gerekli önlemler GÜREN METAL tarafından alınacaktır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamlarda;

 • Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olunması,
 • Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi,

GÜREN METAL’in garantisi altındadır.

Özel nitelikli kişisel veriler fiziken ya da elektronik ortamda aktarılacaksa

 • Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması,
 • Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması,
 • Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi,
 • Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve evrakın "gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesi

GÜREN METAL’in garantisi altındadır.

İş ortaklarımıza saygılarımızla duyurulur.

 

GÜREN METAL TURİZM TAŞIMACILIK

İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

 

Şirketimiz kişisel verilerin korunması politikasında gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce web sitemizden veya diğer uygun yöntemler ile yayımlandığı andan itibaren geçerli olur.

GÜREN METAL TURİZM TAŞIMACILIK

İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ